Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

Ever After

My absolute loves are soundtracks and drama costumes. I love them because they make me dream This is my first post because the list is endless and I cannot post them all at once.


                                                               Ever After


The Breath Dress

 The Wine Velvet Ruin Gown


The Work Dress

Angelica Huston's Gown

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου