Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

The Style of Liv Tyler

The beautiful elf Princess and daughter of the legendary Steven Tyler has her own fierce style. She is very rock just like her father and very romantic at the same time. She refuses to loose any weight against all trends and we adore her for that. Above all she is gorgeous and very very sweet.
and some very inspiring polyvores

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου