Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Toast au chocolat

That's a recipe I really love...

  1. You will need a baguette or any other bread you may like
  2. Couverture chocolate
  3. Pretzel salt
  4. Olive oil
Slice the baguette and place upon each slice a piece of chocolate and place the them in the oven or the microwave till the chocolate melts. Add a little olive oil and salt.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου