Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Charlotte Casiraghi for Gucci

Charlotte Casiraghi is the new face for Gucci!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου